Die proses om ’n lening te kry…..

Kom ons neem aan dat julle nou as eerstehuiskopers ’n eiendom in die oog het. Wanneer ’n losstaande eenheid of huis gekoop word, noem ons dit ’n vol­titel. Die aansoek van ’n lening by die aankoop van ’n huis is altyd ’n belangrike faktor.

Eiendomspraktisyns is gewoonlik beskikbaar om jou met sodanige aansoek te help. Of indien nodig, sal hulle jou verwys na ’n verbandkoördineerder wie se dienste gratis is.

’n Verbandkoördineerder is van onskatbare waarde om jou te help met die verkryging van ’n lening, asook om vas te stel of jou kredietrekord voldoen aan die vereistes waarna die bank kyk alvorens ’n verband toegestaan sal word.

Die verbandkoördineerder word deur die finansiële instelling (bank) betaal. Onthou dat ’n bank jou heelwat rente gaan vra oor die 20-jaar-tydperk wat jy jou lening terugbetaal. Daarom is dit vir die verbandkoördineerder belangrik om ’n goeie rentekoers vir jou te beding.

Isabel Jacobs Eiendomme het een of twee voorkeurfirmas met wie ons saamwerk om ’n lening vir ’n voornemende verkoper te probeer kry. Hoe gouer jy as die koper al die Fica-dokumente deurstuur, hoe gouer kan die aansoek na die verskillende banke deurgegee word.

Daar is soms ’n verskil in rentekoerse wat banke aanbied asook die leningsbedrae wat hulle sal toestaan.

Dit is ook glad nie te sê dat die bank waar jy nog altyd jou banksake gedoen het, ’n lening aan jou gaan toestaan nie.

Hou jou ore oop in die mark ingeval jy hoor van eiendomme wat teruggeneem gaan word deur die bank of alternatiewelik indien jy dalk hoor van ’n eienaar wat dringend moet verkoop.

Op die oomblik is die verkopersmark in ’n redelike dilemma en dit gebeur wel dat eienaars hul eiendom moet verkoop teen ’n verlies. Die gevolg is dat die bank steeds meer geskuld word op die lening as wat die eiendom voor verkoop kan word.

Dikwels is daar ’n groot verskil tussen die verkoopprys wat die huidige eienaar in sy sak wil hê en wat die koper aanbied. Laat jou eiendomspraktisyn toe om namens jou ’n prys met sulke eienaars te beding. Dit kan dalk net vir albei ’n wen-wen-situasie wees.

Ná al die rondkyk en afsprake met eiendomspraktisyns en huis­eienaars veronderstel ons dat jy so drie eiendomme geïdentifiseer het waarin jy belang stel.

Nou is dit tyd om die aanbod om te koop te voltooi en die bedrag wat jy aanbied, moet aan die eienaar voorgelê word.

Die onderhandelingsproses tussen die eienaar en die verkoper begin nou.

Die eiendomspraktisyn tree op as die bemiddelaar en dit is wys dat die verkoper en koper nie self met mekaar onderhandel nie. Indien die eienaar nie die bedrag wil aanvaar wat jy as die koper aanbied nie, moet jy dit sterk oorweeg om ’n teenaanbod in te sit.

Sou die verkoper dan jou aanbod aanvaar, begin ’n nuwe opwindende tydperk in jul lewe!

Die naelbytstadium breek aan wanneer jy moet wag om te kyk of jy ’n lening gaan kry.

En indien wel, is dit ’n wonderlike mylpaal wat jy bereik het!

Ek sal volgende week spesifiek aandag gee aan die proses wat gevolg word nadat jy op die stippellyn geteken het, wat die rol van die oordragprokureur en die verbandprokureur asook die rol van die bank is.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X
Branches